OsteoLink is an initiative of the International Osteoporosis Foundation (IOF)

  • Ägare: Solbritt Sundvall
  • Medlemmar: 11 |  Skapad: 05/Apr/2011 |  Status: Öppen

Här får du veta vad som händer i Dalarna kring osteoporos.

Café träffar kommer att ordnas i cirkelform i Avesta vid 3 tillfällen. Första träffen hade vi tisdagen den 1 mars, andra träffen kommer att vara måndagen den 18 april (obs! ändrat datum) och tredje träffen tisdag den 3 maj. Tema var vid den första träffen: leva med osteoporos och om hur vården fungerar för oss. Andra träffen på Avesta lasarett, Rehab, sjukgymnast informerar om rörelser, träning och dietist om kostråd. Tredje träffen kommer handla om Internet och vi får hjälp för att lära oss att söka information om osteoporos, lära känna OsteoLink och lära oss söka i datorn. Plats ABF-lokalen.

Se bilder och anslagstavla

Träffarna börjar 14.00.

|