OsteoLink is an initiative of the International Osteoporosis Foundation (IOF)

OsteoLink är det första globala och lokala sociala nätverket för den som själv lider av osteoporos, för den som har vänner eller familjemedlemmar som lider av osteoporos och för läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal i Europa och Australien. OsteoLink är ett enkelt sätt för den som är intresserad av osteoporos att få kontakt med andra – via internet eller personligen.

2009 gjordes en enkätundersökning i flera länder med över 1 600 deltagare, både kvinnor med osteoporos och läkare. Svaren visade att det finns väsentliga brister i kommunikationen om osteoporos. För att avhjälpa bristerna har IOF – International Ostoporosis Foundation – utvecklat OsteoLink i samarbete med Unice (University of Geneva). 

Vårt åtagande är att OsteoLink ska förbättra kommunikationen om osteoporos. Som en del av det åtagandet gör vi vårt bästa för att hålla OsteoLink aktuellt och relevant för dina behov i samband med vård och behandling av osteoporos. För att den information OsteoLink innehåller ska vara tillförlitlig har vi stöd av en vetenskaplig kommitté som består av osteoporosexperter från hela Europa.

OsteoLink i Sverige är först ut tillsammans med Österrike. Under 2012 så planeras OsteoLink startas i bland annat Australien, Spanien, Portugal, Frankrike och Italien. 

OsteoLink i Sverige

OsteoLink i Sverige är ett samarbete mellan Reumatikerförbundet, Riksföreningen Osteoporotiker och från professionen Svenska Osteoporossällskapet. Med stöd av Amgen/GSK.

Genom OsteoLink får du tillgång till våra organisationers kunskap och erfarenhet.

Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker.

Reumatikerförbundet ger sina medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans.

Reumatikerförbundet finansierar forskning genom Reumatikerfonden. Under 2010 bidrog fonden med 10 271 000 kronor till forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta.

Reumatikerförbundets mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.

www.reumatikerforbundet.org

Svenska Osteoporossällskapet

Svenska Osteoporossällskapet är en intresseförening som bildades 1987 för att samla erfarenheter om osteoporos, sprida information till sjukvård, allmänhet och patienter samt verka opinionsbildande. Föreningens medlemmar består framför allt av verksamma inom professioner som möter patienter med osteoporos.

Svenska Osteoporossällskapet har en mängd olika aktiviteter och utbildningar och är även representerad i International Osteopororsis Foundation (IOF). I samband med deras årsmöten har Svenska Osteoporossällskapet också föreläsningar om olika aspekter av osteoporos och benbiologi.

 

www.svenskaosteoporossallskapet.se 

 

Riksföreningen Osteoporotiker

Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) är en rikstäckande organisation för personer med osteoporos – benskörhet, och för deras anhöriga och andra som har anknytning till eller arbetar med osteoporospatienter.

Föreningen bygger på ideella krafter och är politiskt och ideologiskt obunden.

ROP är den enda patientorganisation som satsar alla sina resurser på diagnosen osteoporos. Stegvis bygger de upp länsföreningar i hela landet. De har också kontaktombud i de flesta regioner.

www.osteoporos.org