OsteoLink is an initiative of the International Osteoporosis Foundation (IOF)

Uppförandekod

Samtalsfunktionen i OsteoLink är avsedd för diskussioner för diskussioner om valfria ämnen för OsteoLink medlemmar. Vi vill be alla som deltar i samtal att behandla andra deltagare vänligt och respektfullt – även om ni är oense i sak. Detta ska för övrigt gälla för alla funktioner i OsteoLink. Här är några regler som vi vill be dig följa:

 

  • Om du påstår något, se till att du har kontrollerat att det stämmer.
  • Var ärlig och uppriktig när du delar med dig av dina tankar och åsikter.
  • Posta inte personlig information om någon annan än dig själv.
  • Posta inte någon information om andra som kan upplevas som oförskämd eller hotfull.
  • Posta inte och länka inte till material som kan uppfattas som oanständigt, stötande, fientligt eller provocerande.
  • Posta inte och länka inte till material med pornografiskt eller våldsamt innehåll eller som rör brottsliga handlingar.
  • Vi tolererar inte diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
  • Förespråka inte, propagera inte för och bidra inte till brottslig verksamhet i någon form.