OsteoLink is an initiative of the International Osteoporosis Foundation (IOF)

Här kan du dela med dig av frågor, tankar och råd om att leva med osteoporos och svara på frågor från andra OsteoLink-medlemmar.

Svar Sista inlägg  
Behandling för benskörhet 4

Av: Christina Törnqvist Westin
Jun 30 2011

Benskör och reumatisk sjukdom 3

Av: Riksföreningen Osteoporotiker
Mar 07 2011