OsteoLink is an initiative of the International Osteoporosis Foundation (IOF)

Jag har just fått diagnosen

Diagnosen osteoporos ställs genom mätning av bentätheten, dvs. den mängd benmineral/benmassa som finns i en viss volym skelettben. Frisk benvävnad är naturligt något porös, men osteoporotiskt ben har blivit så poröst på grund av att bentätheten har minskat att det blir skört och lätt bryts (se bilden nedan).

 • Diagnosen osteoporos innebär att din bentäthet är lägre än normalt med ett visst definierat värde och att du löper betydligt ökad risk att få frakturer
 • Om bentätheten är lägre än normalt men inte tillräckligt låg för att du ska få diagnosen osteoporos kan du få veta att du har osteopeni (som kan leda till osteoporos)

[source:http://www.niams.nih.gov/Health_Info/Bone/Bone_Health/bone_mass_measure.asp]

Det kan vara oroande att få en sjukdomsdiagnos, och osteoporos är inget undantag. Men kom ihåg att osteoporos kan behandlas! Genom enkla livsstilsförändringar och lämplig medicinsk behandling kan du bevara skeletthälsan och minska risken för frakturer och den funktionsnedsättning de kan leda till.

Nu när du känner till OsteoLink kan du dessutom lätt få kontakt med och dela erfarenheter med andra i samma situation. 

Förbättra skeletthälsan

Det finns också många enkla livsstilsförändringar som du kan göra för att skydda och förbättra skeletthälsan. Dessutom finns det nu effektiva läkemedelsbehandlingar som har visats bevara bentätheten och minska risken för frakturer. Du och din läkare kan gemensamt komma fram till en behandlingsplan som är så väl anpassad som möjligt till din livsstil och dina individuella medicinska behov.

Här kommer en lista på viktiga saker du kan göra för att förbättra skeletthälsan:

Äta rätt

 • Ät en balanserad och näringsrik kost med mycket protein, färsk frukt och grönsaker
 • Håll vikten på en lagom nivå (att väga för litet kan öka risken för osteoporos betydligt)
 • Ta kosttillskott med kalcium och D-vitamin (på så sätt kan du se till att du får i dig tillräckligt och därmed göra läkemedelsbehandlingen så effektiv som möjligt)
 • Se avsnittet [Link]Äta rätt om du vill ha tips på näringsriktig kost för den som lider av osteoporos

Motionera regelbundet

 • Ägna dig regelbundet åt belastande träning (bland annat promenader, joggning, gå i trappor, tennis, motionsgymnastik – helt enkelt alla aktiviteter som belastar skelett och leder)
 • Fundera på om du kan göra motståndsträning – dvs. styrketräning med fria vikter eller maskiner – för att bygga upp musklerna och bevara bentätheten
 • Se avsnittet[Link]Hålla sig aktiv om du vill veta mer

Undvika fall

 • Fundera över om du kanske skulle behöva använda käpp, rollator eller något annat hjälpmedel
 • Lär dig tekniker för att röra dig på ett säkert sätt vid vardagsaktiviteter som promenader, när du sträcker dig/lyfter och i samband med hushålls- och trädgårdsarbete
 • Se avsnittet [LINK]Minska risken för frakturer för mer information

Tala med din läkare om läkemedelsbehandling

 • Det finns många effektiva behandlingar mot osteoporos, bland annat bisfosfonater, , denosumab, raloxifen, strontiumranelat, och teriparatid (observera att alla läkemedel kanske inte finns i Sverige)
 • Hormonersättningsbehandling (HRT) har också visats ha god effekt på bentätheten, men sådan behandling ska ordineras med försiktighet
 • Se avsnittet [Link]Behandlingsalternativ för mer information om läkemedelsbehandlingar mot osteoporos

Diskutera med andra

 • Psykologiskt och emotionellt stöd kan hjälpa den som lider av osteoporos att känna större optimism när det gäller sjukdomen och starkare motivation att följa behandlingen
 • Din vårdgivare eller en lokal stödgrupp för osteoporospatienter där sådan finns kan vara ett mycket gott stöd
 • OsteoLinks [Link]Forum är också ett mycket bra sätt att få kontakt med andra som har osteoporos och dela erfarenheter och råd! Om du vill delta i samtalet går du bara till OsteoLinks [Link]hemsida, registrerar dig och sätter igång!