OsteoLink is an initiative of the International Osteoporosis Foundation (IOF)

Livskvalitet

Enligt en enkät om benskörhet/osteoporos* som genomfördes av IOF 2009 är funktionsnedsättning och förlust av oberoende i samband med frakturer ett stort orosmoment för osteoporospatienter:

 • Nästan 4 av 5 av dem som svarade på enkäten var rädda för benbrott på grund av sin benskörhet
 • 70 procent av dem som svarade var rädda för att deras benskörhet skulle hindra dem från att vara så aktiva som de ville vara
 • 60 procent var rädda för att bli mer beroende av andra
 • 57 procent var rädda för att de inte skulle kunna fortsätta arbeta så länge som de behövde

Detta visar att benskörhet kan ha betydande emotionella och sociala (såväl som fysiska) konsekvenser för människors liv. Även om din närstående inte har fått någon fraktur kan han eller hon känna sig bräcklig och begränsad i sin livsföring, vilket kan leda till depression och beroende.

De flesta som lider av osteoporos tycker att det är väldigt viktigt att bevara sitt oberoende, men vissa kan känna sig hjälplösa eller känna att de inte kan påverka sin sjukdom. Du kan hjälpa till genom att uppmuntra din närstående att söka behandling. Livsstilsförändringar och lämplig medicinsk behandling förbättrar inte bara skeletthälsan och bidrar till att förhindra frakturer och funktionsnedsättning på grund av frakturer utan kan även ge hopp och en känsla av kontroll.

*En global enkät som genomfördes 2009 av IOF med över 1 600 vårdgivare och osteoporospatienter.

Undvika fall

Många faktorer kan öka fallrisken för äldre, bland annat svaga muskler, dålig balans och dålig syn. Läkemedel som ger yrsel eller dåsighet och fysiska faror som röriga inomhusmiljöer och ojämna trottoarer kan också öka risken.

För osteoporospatienter kan fall leda till frakturer och betydande funktionsnedsättning. Förutom livsstilsförändringar och läkemedelsbehandling är det därför en viktig del av osteoporosbehandlingen att förhindra fall.

Det kan kräva en viss finkänslighet från din sida att hjälpa en närstående att undvika fall, eftersom många inte tycker om att bli påminda om sin egen bräcklighet (vilket är helt naturligt). Om du kan erbjuda hjälp utan att verka alltför påstridig kommer din närstående troligen ändå att vara tacksam för ditt stöd.

Hjälpa en närstående att undvika fall

 • Besök en klinik som är specialiserad på att förebygga fall eller gå på kurser om fall och balans
 • Se till att din närstående har god belysning hemma
 • Uppmuntra din närstående att göra en synundersökning hos en optiker en gång om året
 • Ge din närstående rådet att minimera eventuella faror i hemmet (t.ex. lösa mattor eller föremål som ligger på golvet)
 • Uppmana din närstående att använda ett gånghjälpmedel om han eller hon har dålig balans
 • Hjälp till att montera räcken i trappor, badrum och på toaletter
 • Hjälp din närstående att köpa rejäla skor med bred häl och halkfri (gummi-) sula.
 • Uppmana din närstående att använda glasögon enligt ordination och att vara extra försiktig när han eller hon går upp- eller nerför trappor. Detta gäller särskilt den som har bifokala eller trifokala glasögon.
 • Föreslå din närstående att använda solglasögon utomhus för att undvika reflexer och slippa kisa

Förutom åtgärderna ovan kan träningsprogram för att förbättra balansen och öka muskelstyrkan och rörligheten göra det lättare att undvika fall.

Uppmuntra fysisk träning

Fysisk träning är viktig för människor i alla åldrar för att förhindra minskad bentäthet, behålla muskelstyrkan och förbättra hållning och balans. Om du har en vän eller familjemedlem som har osteoporos ska du uppmuntra henne eller honom till daglig fysisk träning – det kan göra stor skillnad för hälsan! Försök hjälpa din närstående att hitta fysiska aktiviteter som hon eller han tycker är roliga, och fundera på om du själv kan delta: du kan t.ex. föreslå att ni promenerar tillsammans på morgonen, eller att ni går en tai chi-kurs tillsammans på närmaste träningscenter.

Det bästa är att uppmuntra till att göra flera olika aktiviteter, eftersom olika typer av träning gör olika nytta för skelett och muskler: 

Styrketräning

 • Styrketräning (t.ex. med fria vikter, viktmaskiner eller motståndsband) gör musklerna starkare och kan också ha direkt effekt på skelettet genom att göra det starkare och göra att bentätheten minskar långsammare.

Belastande aerobisk träning

 • Belastande aerobisk träning (t.ex. promenader, dans, gå i trappor och trädgårdsarbete) verkar direkt på skelettet i benen, höfterna och nedre delen av ryggen och gör att bentätheten minskar långsammare. Dessutom är träningen nyttig för hjärtat och blodcirkulationen.

Töjning

 • Töjning kan förbättra hållningen och öka din rörelsevidd, vilket gör det lättare att hålla balansen och undvika skador. Töjningarna ska göras mjukt och långsamt, utan ryck.

Det bästa är att träna ungefär 30 minuter per dag, men man måste inte göra allt på en gång – att helt enkelt ta trapporna i stället för hissen eller att gå av bussen en hållplats för tidigt är enkla sätt att få lite extra vardagsmotion.

Kom ihåg: vissa typer av fysisk träning är inte lämpliga för den som har osteoporos, så du ska uppmana din närstående att tala med sjukvårdspersonalen om vilka typer av träning som passar bäst.

Att inte ge upp

Data från en multinationell studie som nyligen genomfördes visar att osteoporospatienter inte alltid tar sina läkemedel regelbundet, trots att de är rädda för frakturer, och att många inte förstår att behandlingen kan få påtagligt sämre effekt om man hoppar över doser.

 • 79 % av patienterna är rädda för frakturer/benbrott
 • 82 % av patienterna rapporterade att deras läkare hade talat om att det är viktigt att följa behandlingen
 • Trots detta medgav ungefär 1 av 3 patienter (32 %) att de inte följde sin behandling enligt ordinationen
 • Dessa patienter rapporterade att de hade avbrutit behandlingen i 5,5 månader i genomsnitt (vilket var 2,6 månader längre än läkarna uppskattade det till)
 • Fler än en av fyra (29 %) tyckte inte att det var något problem att missa en dos då och då

Resultaten från studien är alarmerande, eftersom de osteoporosbehandlingar som nu finns att tillgå visserligen kan bidra till att förhindra frakturer men inte har full effekt om de inte tas enligt läkarens ordination. Eftersom osteoporosrelaterade frakturer är en viktig orsak till funktionsnedsättning kan missade doser eller avbrott i behandlingen få förödande konsekvenser.

Det finns många faktorer som kan leda till att en person inte tar sin medicin regelbundet. Det kan bland annat vara biverkningar, att man inte har förstått behandlingsanvisningarna riktigt eller helt enkelt vanlig glömska. Du kan hjälpa din vän eller familjemedlem genom att påminna henne eller honom om hur viktigt det är att ta läkemedlen och uppmana henne eller honom att tala med sina läkare om behandlingen och om eventuella problem. Lyckligtvis kan många problem som kan hindra patienter från att fortsätta sin behandling lösas genom tydligare instruktioner eller genom anpassning av behandlingen.