OsteoLink is an initiative of the International Osteoporosis Foundation (IOF)

Inverkan på det dagliga livet

Lyckligtvis finns det nu effektiva behandlingar mot benskörhet som kan bevara skelettets styrka och förhindra frakturer. Benskörhet är dock en kronisk och allvarlig sjukdom och en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning över hela världen:

 • 1 av 3 kvinnor och 1 av 5 män över 50 års ålder kommer att drabbas av en fraktur på grund av osteoporos
 • De vanligaste frakturerna i samband med osteoporos är höftleds-, ryggrads- och handledsfrakturer, och risken ökar med åldern
 • Ryggrads- och höftledsfrakturer kan vara särskilt allvarliga
 • Ryggradsfrakturer (kotfrakturer) kan leda till minskad kroppslängd, svår ryggsmärta och deformitet
 • Höftfrakturer kan kräva operation och leder ofta till kronisk smärta och förlust av oberoende

Så som denna statistik visar är osteoporos mycket vanlig och kan vara mycket allvarlig. Men kom ihåg: osteoporos är INTE en oundviklig del av åldrandet! Genom att sköta din skeletthälsa och söka lämplig behandling kan du minska risken för frakturer och öka dina chanser att leva ett aktivt och oberoende liv längre.

Livskvalitet

Enligt en enkät* med osteoporospatienter som IOF gjorde 2009 är de flesta som lider av osteoporos rädda för att drabbas av funktionsnedsättning på grund av frakturer och för att förlora sitt oberoende på grund av sjukdomen:

 • Nästan 4 av 5 av dem som svarade på enkäten var rädda för benbrott på grund av sin osteoporos
 • 70 procent av dem som svarade var rädda för att deras osteoporos skulle hindra dem från att vara så aktiva som de ville vara
 • 60 procent var rädda för att bli mer beroende av andra
 • 57 procent var rädda för att de inte skulle kunna fortsätta arbeta så länge som de behövde

Detta visar att osteoporos kan ha betydande emotionella och sociala (såväl som fysiska) konsekvenser för människors liv. Även hos den som ännu inte har drabbats av någon fraktur kan osteoporos innebära en känsla av bräcklighet och begränsning som kan leda till depression och minskat oberoende.

Lyckligtvis kan aktiva åtgärder för att behandla osteoporos hjälpa patienterna att känna sig starkare och uppleva att de har bättre kontroll över sin hälsa. Det finns effektiva behandlingar mot osteoporos – men de fungerar bara om man följer dem regelbundet! En behandling som följs konsekvent i kombination med positiva livsstilsförändringar kan göra att du känner att du åtminstone gör vad du kan för att behålla din skeletthälsa och ditt oberoende.

*En global enkät som genomfördes 2009 av IOF med över 1 600 vårdgivare och osteoporospatienter.

Tala med din läkare

Kommunikation är ett nödvändigt inslag i en god osteoporosvård. Din läkare behöver få reda på hur du känner och vara medveten om eventuell oro eller frågor du kan ha om osteoporos eller om din behandling. Det är också viktigt att din läkare på ett tydligt och lättbegripligt sätt beskriver vilka åtgärder du själv kan vidta för att hålla dig så frisk som möjligt.

OsteoLink är tänkt att göra det lättare att tala om osteoporos. Nedan finns en del frågor om osteoporos och om behandlingen av sjukdomen som du kan vilja ställa till din vårdgivare. Genom att klicka [Link to downloadable tip sheet] här kan du också ladda ned frågorna i utskrivbart format så att du kan ta med dem till nästa läkarbesök. Begripliga svar på ? frågorna kan göra det mycket lättare för dig att förstå sjukdomen och hur du bäst undviker frakturer. 

Hur kommer osteoporos att påverka mitt liv?

Osteoporosbehandling

 

Kommer jag att kunna fortsätta arbeta så länge jag behöver?

Kommer jag att kunna leva ett så aktivt liv som jag vill när jag blir äldre?

Kan jag bli beroende av andra på grund av min osteoporos?

Riskerar jag att få frakturer på grund av min osteoporos?

Hur kan sjukdomen påverka mitt dagliga liv/familjeliv/sociala liv?

Vad kan jag göra för att hålla skelettet friskt?

 

Vilka är skillnaderna mellan de olika behandlingar som finns?

Hur får jag min behandling (som en tablett, som en injektion)?

Hur ofta ska jag ta min behandling?

Hur vet jag att behandlingen fungerar?

Hur kan jag vara säker på att jag får ett så bra skydd mot frakturer som möjligt?

Vad händer om jag glömmer behandlingen då och då?

Hur länge behöver jag behandlas?

Vilka biverkningar har behandlingen?

Finns det några symtom eller problem som jag ska rapportera?

Kommer behandlingen att påverka effekten av andra läkemedel jag tar?

Om jag får frakturer trots behandling, behöver jag byta medicin då?

Osteoporos ger långvariga effekter på ens liv och hälsa, och det kan ibland kännas jobbigt att fortsätta med behandlingen. Men kom ihåg att även om läkemedel mot osteoporos kan vara mycket effektiva fungerar de bäst om du tar dem enligt din läkares anvisningar och enligt ordinationen. Om du glömmer att ta doser löper du ökad risk att få smärtsamma frakturer och att drabbas av funktionsnedsättning på grund av frakturer. Du har störst chans att skydda skelettet och behålla ditt oberoende om du samarbetar med din vårdgivare och är noga med att följa din behandling.

*En global enkät som genomfördes 2009 av IOF med över 1 600 vårdgivare och osteoporospatienter.

Undvika fall

Den som lider av osteoporos löper större risk att få frakturer i samband med fall. Utöver de åtgärder du kan vidta för att förbättra skeletthälsan (t.ex. livsstilsförändringar och läkemedelsbehandling) är det därför en viktig del av osteoporosvården att försöka undvika fall. 

Många faktorer kan öka fallrisken, bland annat svaga muskler, dålig balans och dålig syn. Läkemedel som ger yrsel eller dåsighet och fysiska faror som röriga inomhusmiljöer och ojämna trottoarer kan också öka risken. Nedan finns en lista på sådant du kan vara observant på och se till att förändra för att minska riskerna du utsätts för i miljön och till följd av din livsstil.

Åtgärder för att undvika fall

 • Besök en klinik som är specialiserad på att förebygga fall eller gå på kurser om fall och balans
 • Se till att ha god belysning hemma
 • Gör en synundersökning hos en optiker varje år
 • Var medveten om möjliga faror. Undvik t.ex. att ha småmattor, sladdar eller andra föremål liggande på golvet hemma och var observant på sådant när du rör dig utanför hemmet
 • Använd ett gånghjälpmedel om du har dålig balans
 • Montera vid behov räcken i trappor, badrum och på toaletter
 • Använd rejäla skor med bred häl och halkfri (gummi-) sula
 • Använd glasögon om du behöver och var extra försiktig när du går upp- och nedför trappor om du använder bifokala eller trifokala glasögon
 • Använd solglasögon utomhus för att undvika reflexer och slippa kisa

Hålla sig aktiv

Träning är viktigt för människor i alla åldrar för att förhindra minskad bentäthet, behålla muskelstyrkan och förbättra hållning och balans. Om du har osteoporos kan extra fysisk aktivitet i vardagen vara ett roligt och enkelt sätt att få mycket bättre hälsa! Olika typer av träning kan göra stor nytta för skelett och muskler:

Styrketräning

 • Styrketräning (t.ex. med fria vikter, viktmaskiner eller motståndsband) gör musklerna starkare och kan också ha direkt effekt på skelettet genom att göra det starkare och göra att bentätheten minskar långsammare.

Belastande aerobisk träning

 • Belastande aerobisk träning (t.ex. promenader, dans, gå i trappor och trädgårdsarbete) ger träning medan du står upprätt och skelettet håller uppe din vikt. Sådan träning verkar direkt på skelettet i benen, höfterna och nedre delen av ryggen och gör att bentätheten minskar långsammare. Dessutom är träningen nyttig för hjärtat och blodcirkulationen.

Töjning

 • Töjning kan förbättra hållningen och öka din rörelsevidd, vilket gör det lättare för dig att hålla balansen och undvika skador. Töjningarna ska göras mjukt och långsamt, utan ryck.
 • Försök träna i minst 30 minuter dagligen och kom ihåg att tala med din läkare om vilka typer av träning som är lämpliga för dig. Fundera på om du ska bli medlem i ett gym eller träningscenter där du bor för att få extra motivation och inspiration.

[Källa: http://www.mayoclinic.com/health/osteoporosis/HQ00643/NSECTIONGROUP=2]

Kost och näring En näringsrik och balanserad kost – i synnerhet en som är tillräckligt energirik och innehåller tillräckligt mycket protein, D-vitamin och kalcium – kan bidra till ett starkt och friskt skelett oavsett ålder:

 • Under barn- och ungdomen leder en näringsriktig kost till att en hög bentäthet byggs upp, vilket minskar risken för osteoporos senare i livet
 • Hos yngre och äldre vuxna bidrar en bra kost till att bevara bentätheten och skelettets styrka
 • Hos personer som har haft osteoporosfrakturer kan rätt kost ge snabbare återhämtning och minska risken för nya frakturer

Tillräckligt med kalcium, D-vitamin och protein i kosten bidrar inte bara till att förebygga osteoporos utan också till att bevara bentätheten och muskelfunktionen hos patienter som redan har fått diagnosen osteoporos. Här följer några rekommendationer om näringsriktig kost som kan bidra till en god skeletthälsa:

Kost
 • Ät kalciumrika livsmedel varje dag (mejeriprodukter innehåller mycket kalcium)
 • Se till att få mycket D-vitamin från kosten, t.ex. från fet fisk och mejeri- och spannmålsprodukter med tillsats av D-vitamin
 
Kosttillskott med vitaminer och mineraler
 • Ta kosttillskott med kalcium och D-vitamin, särskilt om du löper stor risk att få frakturer
 • Kosttillskotten skrivs ofta ut samtidigt med läkemedel mot osteoporos för att läkemedlet ska ge så god effekt som möjligt
 

En god och varierad kost med bland annat livsmedel som är rika på kalcium, protein och D-vitamin är rätt recept för ett starkt skelett och en god hälsa under hela livet och därmed en hög livskvalitet.

Ha kontakt med andra Psykologiskt och emotionellt stöd är en viktig del av osteoporosvården. Det hjälper den som lider av osteoporos att lära sig mer om sjukdomen, känna hopp inför framtiden och följa sin behandling. Din vårdgivare eller en lokal stödgrupp för osteoporospatienter kan vara ett mycket gott stöd:

OsteoLink Forum är också ett mycket bra sätt att få kontakt med andra som har osteoporos och dela erfarenheter och råd.