OsteoLink is an initiative of the International Osteoporosis Foundation (IOF)

  • Ålder: 39
  • Kön: Man
  • Land: Gävle, Sverige
  • Registrerad: 24/Jul/2011
Arbetar heltid som tillgänglighetskonsult och hjälper landsting, kommuner, myndigheter, företag och föreningar att skapa tillväxt genom att göra verksamheter användbara för fler.

Inga nya meddelanden

Inga inlägg hittades!