Το OsteoLink είναι μια πρωτοβουλία του Διεθνούς Ιδρύματος Οστεοπόρωσης (IOF)
και του τμήματος των οστικών παθήσεων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

 

Η παρούσα σελίδα (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν) σας ενημερώνει σχετικά με τους όρους της διαδικτυακής τοποθεσίαςhttp://gr.osteolink.org(«η τοποθεσία μας»), είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένο μέλος. Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης. Χρησιμοποιώντας την τοποθεσία μας, αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης και συμφωνείτε να τους τηρείτε. Εάν δεν συμφωνείτε, σας ζητούμε να μην χρησιμοποιείτε την τοποθεσία.

 1. 1.      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η διεύθυνσηhttp://gr.osteolink.orgείναι μια διαδικτυακή τοποθεσία για τη λειτουργία της οποίας υπεύθυνοι είναι το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (International Osteoporosis Foundation - IOF) και οι συνδεδεμένες με αυτό εταιρείες. (αναφέρονται ως«εμείς»,«εμάς»και«μας»).

Το IOF είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία συστάθηκε και λειτουργεί βάσει της νομοθεσίας της Ελβετίας, με έδρα στη διεύθυνση 9 rue Juste-Olivier, 1260 Nyon, Switzerland («Εμείς»).

Πρόσβαση στην τοποθεσία μας

Η πρόσβαση στην τοποθεσία μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα κατάργησης ή τροποποίησης της υπηρεσίας που παρέχουμε στην τοποθεσία μας χωρίς ειδοποίηση (βλ. παρακάτω). Δεν φέρουμε ευθύνη εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η τοποθεσία μας δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ή για οποιοδήποτε διάστημα.

Κατά καιρούς, ενδέχεται να περιορίσουμε την πρόσβαση σε κάποια τμήματα της τοποθεσίας μας ή σε ολόκληρη την τοποθεσία μας σε χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή στην υπηρεσία μας.

Εάν επιλέξετε ή εάν σας παρασχεθεί κωδικός προσδιορισμού χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας μας, παρακαλείστε να τη θεωρήσετε εμπιστευτική και να μην την κοινοποιήσετε. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή οποιονδήποτε κωδικό προσδιορισμού χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε τον έχετε επιλέξει εσείς είτε τον έχουμε εκχωρήσει εμείς, εάν θεωρήσουμε ότι δεν έχετε συμμορφωθεί με αυτόν τον όρο.

Είστε υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην τοποθεσία μας.  Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή οποιονδήποτε κωδικό προσδιορισμού χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε τον έχετε επιλέξει εσείς είτε τον έχουμε εκχωρήσει εμείς, εάν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι δεν έχετε συμμορφωθεί με αυτόν τον όρο.

 1. 2.      ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Τα παρακάτω πρότυπα περιεχομένου («Πρότυπα περιεχομένου») ισχύουν για οποιοδήποτε υλικό συνεισφέρετε στην τοποθεσία μας («συνεισφορές»), καθώς και για οποιεσδήποτε διαδραστικές υπηρεσίες σχετίζονται με αυτό.

Πρέπει να συμμορφώνεστε τόσο με το γράμμα όσο και με το πνεύμα των Προτύπων περιεχομένου. Τα Πρότυπα περιεχομένου ισχύουν για κάθε μέρος μιας συνεισφοράς, καθώς και για τη συνεισφορά στο σύνολό της.

Ζητάμε τη βοήθειά σας προκειμένου το OsteoLink να παραμείνει ένα ασφαλές, αξιόπιστο, ευχάριστο και φιλικό μέρος για άτομα που ενδιαφέρονται για την οστεοπόρωση.  Ζητάμε τα όσα λέτε εδώ να αντανακλούν τη δική σας άποψη, να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερα, να είναι νόμιμα και να χαρακτηρίζονται από σεβασμό, ενώ οποιεσδήποτε συνεισφορές πρέπει:

 • Να είναι ακριβείς (όταν αναφέρονται σε δεδομένα).
 • Να είναι ειλικρινείς (όταν αναφέρονται σε απόψεις).
 • Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας από την οποία αναρτώνται.

Οι συνεισφορές δεν πρέπει:

 • ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ (ΧΑΡΙΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ Ή ΝΑ ΑΝΑΡΤΑΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΑΤΟΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ/Ή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IP).
 • Να περιέχουν οποιοδήποτε δυσφημιστικό υλικό για οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό.
 • Να περιέχουν οποιοδήποτε άσεμνο, προσβλητικό, κακόβουλο ή εμπρηστικό περιεχόμενο.
 • Να προωθούν υλικό σεξουαλικού περιεχομένου, βίαιη συμπεριφορά ή οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.
 • Να ενθαρρύνουν τις διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία.
 • Να παραβιάζουν οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσης δεδομένων, εμπορικά σήματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή να γίνονται κατά παράβαση νομικής υποχρέωσης απέναντι σε τρίτο, όπως συμβατικής υποχρέωσης ή υποχρέωσης εμπιστευτικότητας.
 • Να υποστηρίζουν, να προωθούν ή να συνδράμουν οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια όπως (χάριν παραδείγματος και μόνο) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή κακή χρήση υπολογιστών.
 • Να έχουν απειλητικό χαρακτήρα, να καταχρώνται ή να παραβιάζουν τον ιδιωτικό βίο κάποιου άλλου ατόμου, να προκαλούν ενόχληση, αναστάτωση ή άσκοπη ανησυχία ή να αποτελούν πιθανή αιτία παρενόχλησης, αναστάτωσης, προσβολής, ταραχής ή ενόχλησης οποιουδήποτε άλλου ατόμου.
 • Να έχουν ως πιθανό σκοπό να εξαπατήσετε οποιοδήποτε άτομο, να υποδυθείτε οποιοδήποτε άτομο ή να παρουσιάσετε ψευδή στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά σας ή τη σχέση σας με οποιοδήποτε άτομο.
 • Να δίνουν την εντύπωση ότι προέρχονται από εμάς, σε περίπτωση που δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
 1. 3.      ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε μια λειτουργία η οποία σας επιτρέπει να αποστέλλετε οτιδήποτε στην τοποθεσία μας ή να έρχεστε σε επαφή με άλλους χρήστες της τοποθεσίας μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα παραπάνω Πρότυπα περιεχομένου.  Συμφωνείτε πως οτιδήποτε αποστέλλετε ή αναρτάτε στο OsteoLink συμμορφώνεται με τα εν λόγω πρότυπα, καθώς και ότι δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τα Πρότυπα περιεχομένου. Επιπλέον, θα μας αποζημιώσετε και θα μας απαλλάξετε από κάθε αξίωση και από τις δαπάνες νομικής υπεράσπισης σε σχέση με κάθε αξίωση που εγείρεται εναντίον μας από άλλους χρήστες ή από τρίτους, ως αποτέλεσμα παραβίασης των δικαιωμάτων τους με δική σας υπαιτιότητα η οποία προκύπτει από τη χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας εκ μέρους σας.  

Οι πληροφορίες που μας παρέχετε στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, καθώς και άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να μας παράσχετε, υπόκεινται στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας.

Η ισχύουσα έκδοση της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων θεωρείται ότι ενσωματώνεται στους παρόντες όρους χρήσης.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΕ Ή ΑΝΑΡΤΑΤΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΥΜ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ) ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΕΙΤΕ ΑΠΛΟ, ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΩΝ, ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ Ή ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΜΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

Συμφωνείτε στη μη μετάδοση ή ανάρτηση στην τοποθεσία μας οποιουδήποτε στοιχείου που δεν αποτελεί δική σας ιδιοκτησία, ενώ αναρτώντας οποιοδήποτε στοιχείο δηλώνετε ότι διαθέτετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για την εκχώρηση της ανωτέρω άδειας χρήσης.  Θα έχουμε το δικαίωμα κοινοποίησης της ταυτότητάς σας σε οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος ισχυρίζεται ότι υλικό το οποίο έχετε αναρτήσει ή αποστείλει στην τοποθεσία μας συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των άλλων σχετικών δικαιωμάτων του ή του δικαιώματός του στην ιδιωτική ζωή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι έναντι οποιουδήποτε τρίτου για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε υλικού το οποίο αναρτάτε εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος χρήστης της τοποθεσίας μας.

Έχουμε το δικαίωμα να διαγράψουμε εν μέρει ή στο σύνολό του οποιοδήποτε υλικό αναρτάτε ή αποστέλλετε στην τοποθεσία μας, σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω Πρότυπα περιεχομένου. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, αποποιούμαστε ρητά της ευθύνης μας για οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά η οποία προκαλείται από τη χρήση εκ μέρους χρήστη οποιασδήποτε διαδραστικής υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στην τοποθεσία μας κατά παράβαση των Προτύπων περιεχομένου που ορίζονται παραπάνω, ανεξαρτήτως του αν γίνεται η όχι διαχείριση της υπηρεσίας.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ, ΕΝΩ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΕΧΕΤΕ ΥΠ' ΟΨΙΝ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΡΤΑΤΕ Ή ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΑΡΤΑΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ Ή ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ.

 1. 4.     ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Είμαστε οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι της άδειας χρήσης για όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν την τοποθεσία μας και το υλικό που δημοσιεύεται σε αυτήν.  Τα εν λόγω έργα προστατεύονται σε όλο τον κόσμο από νόμους και συνθήκες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.  Η παρούσα συμφωνία ισχύει με την επιφύλαξη όλων των εν λόγω δικαιωμάτων.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αποσπασμάτων από οποιαδήποτε σελίδα ή σελίδες της διαδικτυακής μας τοποθεσίας αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να τροποποιείτε με κανέναν τρόπο τα έντυπα ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού που έχετε εκτυπώσει ή του οποίου έχετε πραγματοποιήσει λήψη και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε εικόνες, φωτογραφίες, αρχεία βίντεο ή ήχου ή γραφικά χωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Η ιδιότητά μας (καθώς και η ιδιότητα οποιωνδήποτε προσδιοριζόμενων συνεργατών) ως δημιουργοί του υλικού που περιέχεται στην τοποθεσία μας πρέπει πάντοτε να αναγνωρίζεται και να αναγράφεται ρητά στα τυπωμένα αντίγραφα.

 1. 5.      ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τα σχόλια και άλλο υλικό που αναρτάται στην τοποθεσία μας δεν έχουν σκοπό να επιτελέσουν το ρόλο ιατρικών ή άλλου τύπου συμβουλών οι οποίες πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστες.  Ως εκ τούτου, αποποιούμαστε κάθε ευθύνης και υπαιτιότητας η οποία προκύπτει από την εμπιστοσύνη που έδειξε απέναντι στο εν λόγω υλικό οποιοσδήποτε επισκέπτης της τοποθεσίας μας ή οποιοσδήποτε ενδέχεται να ενημερωθεί σχετικά με οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της. ΔΕΝ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΪΟΝ Ή ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ Ή ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

 1. 6.      Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Σκοπεύουμε να ενημερώνουμε σε τακτά διαστήματα την τοποθεσία μας και ενδέχεται να αλλάξουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στην τοποθεσία μας ή να κλείσουμε την τοποθεσία μας επ' αόριστον. Οποιοδήποτε υλικό στην τοποθεσία μας ενδέχεται οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή να μην είναι ενημερωμένο, και δεν έχουμε καμία υποχρέωση ως προς την ενημέρωση του εν λόγω υλικού.

 1. 7.      Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

Το υλικό που εμφανίζεται στην τοποθεσία μας παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση, προϋπόθεση ή διασφάλιση ως προς την ακρίβειά του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, εμείς, οι συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες και οι τρίτοι που συνδέονται με εμάς αποκλείουμε ρητώς διά της παρούσας:

Όλες τις προϋποθέσεις, εγγυήσεις και άλλους όρους που ενδέχεται να υπονοούνται κατ' άλλον τρόπο από τη νομοθεσία.

Κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία με την οποία επιβαρύνεται οποιοσδήποτε χρήστης σε σχέση με την τοποθεσία μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή τα αποτελέσματα της χρήσης της τοποθεσίας μας, οποιωνδήποτε διαδικτυακών τοποθεσιών συνδέονται με αυτήν και οποιουδήποτε υλικού αναρτάται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, κάθε ευθύνης για απώλεια εισοδήματος ή εσόδων, απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια κερδών ή συμβάσεων, απώλεια προσδοκώμενων αποταμιεύσεων, απώλεια δεδομένων, απώλεια καλής φήμης ή σπατάλη χρόνου για διαχείριση ή για εργασίες γραφείου, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, με όποιον τρόπο και αν προκύπτει και ανεξαρτήτως του αν προκαλείται από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση σύμβασης ή με άλλο τρόπο.

Αυτό δεν επηρεάζει τυχόν νόμιμα δικαιώματα που ενδέχεται να έχετε ως καταναλωτής ή τυχόν ευθύνη η οποία δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Φέρουμε ευθύνη μόνο σε περίπτωση που υπάρχει πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια εκ μέρους μας ή εκ μέρους των εκπροσώπων ή των συνεργατών μας κατά την υλοποίηση σημαντικών υποχρεώσεων της παρούσας συμφωνίας, καθώς και για οποιαδήποτε σημαντική παραβίαση των εν λόγω υποχρεώσεων.

 

Η ευθύνη μας για αξιόποινη βλάβη που αφορά τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα ή την υγεία, καθώς και η ευθύνη μας βάσει του Νόμου περί Ευθύνης για Προϊόντα, παραμένει ανεπηρέαστη.

 

Για οποιαδήποτε ευθύνη δεν παρέχεται ρητώς σε σχέση με τα παραπάνω, θα ισχύει δήλωση αποποίησης.

 

 1. 8.      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΑΣ

Τηρούμε τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία και τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας.

 1. 9.      ΙΟΙ, ΕΙΣΒΟΛΗ ΑΠΟ ΧΑΚΕΡ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Δεν πρέπει να κάνετε κακή χρήση της τοποθεσίας μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, λογικές βόμβες ή άλλο κακόβουλο ή τεχνολογικώς επιβλαβές υλικό. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην τοποθεσία μας, στο διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένη η τοποθεσία μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένα με την τοποθεσία μας. Δεν πρέπει να επιτεθείτε στην τοποθεσία μας μέσω επίθεσης που αφορά άρνηση υπηρεσίας ή μέσω κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας.

Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της διάταξης στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με τις εν λόγω αρχές μέσω της κοινοποίησης της ταυτότητάς σας σε αυτές, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση ανάλογης παραβίασης, το δικαίωμά σας για χρήση της τοποθεσίας μας παύει αμέσως να ισχύει.

Δεν θα φέρουμε ευθύνη για καμία απώλεια ή ζημία η οποία προκαλείται από κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικώς επιβλαβές υλικό το οποίο ενδέχεται να προσβάλει τον εξοπλισμό ή τα προγράμματα του υπολογιστή σας, τα δεδομένα σας ή άλλο αποκλειστικό υλικό λόγω της χρήσης της τοποθεσίας μας εκ μέρους σας ή της λήψης εκ μέρους σας οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην εν λόγω τοποθεσία ή σε οποιαδήποτε διαδικτυακή τοποθεσία είναι συνδεδεμένη με αυτήν.

 1. 10.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΑΣ

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο για την αρχική σελίδα μας, εφόσον το κάνετε κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, ο οποίος δεν ζημιώνει και δεν εκμεταλλεύεται τη φήμη μας. Ωστόσο, η δημιουργία συνδέσμου δεν πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να υποδεικνύει οποιασδήποτε μορφής συνεργασία, έγκριση ή υποστήριξη εκ μέρους μας, όταν δεν υφίσταται κάτι τέτοιο.

Δεν πρέπει να δημιουργείτε συνδέσμους από οποιαδήποτε διαδικτυακή τοποθεσία ή διαδικτυακό προφίλ του οποίου δεν είστε κάτοχος. Η τοποθεσία μας δεν πρέπει να υποδεικνύεται σε πλαίσιο σε καμία άλλη τοποθεσία, ούτε επιτρέπεται η δημιουργία συνδέσμου για οποιοδήποτε τμήμα της τοποθεσίας μας εκτός από την αρχική σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα ανάκλησης της άδειας για δημιουργία συνδέσμων. Σε αυτές τις περιπτώσεις λαμβάνουμε υπ' όψιν τα θεμιτά συμφέροντά σας, π.χ. μέσω προηγούμενης ενημέρωσης.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση του υλικού που περιέχεται στην τοποθεσία μας πέρα από τη χρήση που περιγράφεται παραπάνω, απευθύνετε το αίτημά σας στη διεύθυνσηhttp://gr.osteolink.org.

 1. 11.  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΑΣ

Όταν η τοποθεσία μας περιέχει συνδέσμους σε άλλες τοποθεσίες και πόρους που παρέχονται από τρίτους, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας.  Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των τοποθεσιών ή πόρων και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες ή τους πόρους ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση αυτών των τοποθεσιών ή πόρων εκ μέρους σας. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η παρούσα συμφωνία ισχύει επ' αόριστον. Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία της ανά πάσα στιγμή, χωρίς να τηρήσετε οποιαδήποτε περίοδο ειδοποίησης.  Η καταγγελία πρέπει να γίνει εγγράφως ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση[email protected].

 

Μπορούμε να προβούμε σε καταγγελία της παρούσας συμφωνίας ανά πάσα στιγμή, εφόσον σας ειδοποιήσουμε μία εβδομάδα νωρίτερα. Επιπλέον, μπορούμε να προβούμε σε καταγγελία της παρούσας συμφωνίας και σε αποκλεισμό ή ακύρωση του λογαριασμού σας χωρίς ειδοποίηση, σε περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσής σας με τους παρόντες όρους χρήσης, και συγκεκριμένα σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους σας των υποχρεώσεων που ορίζονται στις παραγράφους 3, 4, 5 και 9.

 

 1. 12.  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης καθώς και οποιαδήποτε διαφωνία ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς ή με το θέμα τους ή τη διατύπωσή τους (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφωνιών ή αξιώσεων) θα διέπονται από την ελληνική νομοθεσία και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτήν.

 

 1. 13.  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε δικαστήριο, διοικητικός φορέας ή αρμόδια αρχή κρίνει παράνομο, άκυρο ή μη εφαρμόσιμο οποιονδήποτε όρο, άρθρο, προϋπόθεση ή μέρος της παρούσας Συμφωνίας, τότε η εν λόγω διάταξη θα αποκοπεί από την παρούσα Συμφωνία στο βαθμό που απαιτείται και θα καταστεί μη ισχύουσα χωρίς, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, να τροποποιηθεί οποιαδήποτε άλλη διάταξη ή μέρος της παρούσας Συμφωνίας, και αυτό δεν θα επηρεάσει οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

 

 1. 14.  ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΑΣ

Σε περίπτωση που έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό σχετικά με υλικό που εμφανίζεται στην τοποθεσία μας, επικοινωνήστε στη διεύθυνση [email protected]. Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την τοποθεσία μας.