Το OsteoLink είναι μια πρωτοβουλία του Διεθνούς Ιδρύματος Οστεοπόρωσης (IOF)
και του τμήματος των οστικών παθήσεων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Δεσμευόμαστε όσον αφορά την προστασία και το σεβασμό των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε και συνδέεστε με άλλους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την οστεοπόρωση μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας http://gr.osteolink.org(«η τοποθεσία μας»).

Σε αυτή την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι όροι «εμείς», «εμάς» και «μας» αναφέρονται στο Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (International Osteoporosis Foundation - IOF). Πλήρη στοιχεία για τους οργανισμούς μας αναφέρονται στους όρους χρήσης μας.

Αυτή η πολιτική (μαζί με τους όρους χρήσης μας και τυχόν άλλα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν) επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαζόμαστε και θα χρησιμοποιούμε τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία μας παρέχετε. Ουσιαστικά, προσωπικά δεδομένα θεωρούνται οι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, όπως ορίζεται στον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων.

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο που ακολουθεί, προκειμένου να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα χειριστούμε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΥΓΚΑΤΑΤΙΘΕΣΤΕ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα με τους τρόπους αυτούς, παρακαλείστε να μην χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία.

 1. Πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσας

Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα στοιχεία για εσάς:

 • Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε κατά την εγγραφή σας για να χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και άλλα στοιχεία επικοινωνίας.
 • Πληροφορίες για εσάς που μαθαίνουμε μέσω της χρήσης της διαδικτυακής μας τοποθεσίας από εσάς, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων που αφορούν την υγεία, τη διάγνωση και τη θεραπεία σας.
 • Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, ενδέχεται να κρατήσουμε στο αρχείο μας την εν λόγω αλληλογραφία, εντός των χρονικών περιόδων τήρησης αρχείου που ισχύουν. Ενδέχεται επίσης να σας ζητήσουμε ορισμένες πληροφορίες όταν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα σχετικά με την τοποθεσία μας.
 • Εμείς ή οι συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες ενδέχεται επίσης να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε κάποια ερωτηματολόγια τα οποία χρησιμοποιούμε για ερευνητικούς σκοπούς, ωστόσο η συμμετοχή σας σε τέτοιου είδους έρευνες είναι φυσικά προαιρετική.
 • Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε οποιοδήποτε υλικό μεταδίδετε ή αναρτάτε μέσω της χρήσης της τοποθεσίας μας από εσάς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά χωρίς περιορισμό, τυχόν δεδομένων, αναρτήσεων σε φόρουμ, απαντήσεων σε έρευνες, ερωτήσεων, σχολίων και υποδείξεων) για το σκοπό που περιγράφεται στο Άρθρο 3.

Όπως εξηγείται στους όρους χρήσης μας, δεν φέρουμε ευθύνη για τη χρήση τυχόν προσωπικών δεδομένων που επιλέγετε να κοινοποιήσετε σε τρίτους μέσω της χρήσης της τοποθεσίας μας και τυχόν κοινοποίηση αυτού του είδους θα πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι οποιοδήποτε υλικό αναρτάτε ή αποστέλλετε στα διαδραστικά τμήματα της τοποθεσίας μας ενδέχεται να είναι ορατά και από άλλα άτομα που προσπελαύνουν την τοποθεσία μας. Μην αναρτάτε και μην αποστέλλετε οτιδήποτε εάν δεν επιθυμείτε να διαβαστεί ή να χρησιμοποιηθεί από άλλα άτομα, μεταξύ αυτών και εμείς.

 1. ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να μεταβιβαστούν και να αποθηκευτούν σε προορισμό εντός της Ελβετίας και/ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («EΟΧ»). Επίσης ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία από τρίτους, οι οποίοι λειτουργούν εντός της Ελβετίας και/ή του ΕΟΧ και οι οποίοι εργάζονται για εμάς ή για κάποιον από τους προμηθευτές μας. Τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να παρέχουν τεχνικές ή υποστηρικτικές υπηρεσίες. Υποβάλλοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, συμφωνείτε ρητά σε αυτού του είδους τη μεταβίβαση, αποθήκευση ή επεξεργασία. Θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας τυγχάνουν ασφαλούς μεταχείρισης, σύμφωνα με αυτή την πολιτική προσωπικών δεδομένων και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και τυχόν ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Εάν παρέχουμε (ή σε περίπτωση που εσείς έχετε επιλέξει) κωδικό πρόσβασης, ο οποίος επιτρέπει την πρόσβασή σας σε ορισμένες ενότητες της τοποθεσίας μας, είστε υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη του εμπιστευτικού χαρακτήρα του εν λόγω κωδικού πρόσβασης. Σας ζητούμε να μην κοινοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης σε κανέναν.

Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Μολονότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που μεταδίδονται στην τοποθεσία μας. Οποιαδήποτε μετάδοση πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Από τη στιγμή που λαμβάνουμε τα στοιχεία σας, θα χρησιμοποιούμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας προκειμένου να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά.

 1. ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που φυλάσσουμε σχετικά με εσάς με τους ακόλουθους τρόπους: Υποβάλλοντας στοιχεία σχετικά με το άτομό σας μέσω της τοποθεσίας μας, συμφωνείτε με τις εξής χρήσεις:

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ/Ή ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ/Ή ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΨΗΦΙΑΚΩΝ/ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΒΛ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΝΩΝΥΜΟ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ.

Για να διασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο της τοποθεσίας μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και για τον υπολογιστή σας, ενδέχεται να αποστέλλουμε «cookies» στον υπολογιστή σας ή να χρησιμοποιούμε παρόμοιες τεχνολογίες. Εάν επιλέξετε να μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία, μπορούν να συνδεθούν με τα ανώνυμα δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να σας αναγνωρίσουν ως μοναδικό πελάτη και να αποθηκεύσουν τις προσωπικές σας προτιμήσεις καθώς και τεχνικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των κλικ που πραγματοποιήσατε και την πορεία της περιήγησής σας κάνοντας κλικ στη διαδικτυακή μας τοποθεσία (click through και click stream data).

Για να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που ζητάτε από εμάς ή πληροφορίες που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να επικοινωνούμε μαζί σας για τους σκοπούς αυτούς.

Για να σας επιτρέπουμε να συμμετέχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της έρευνάς μας, όταν επιλέγετε να το πράξετε.

 1. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ/Ή ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΣ) ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤ. 28 ΠΑΡ. 3 ΑΡ. 3 ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (BDSG). ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΜΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΜΑΣ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ/Ή ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΣ) ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ/Ή ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΜΑΣ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους τρίτους εφόσον αποτελεί νομικό μας καθήκον να κοινοποιήσουμε ή να δημοσιοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση που υπερισχύει.

Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν θα κοινοποιηθεί σε κανέναν από τους χορηγούς που χρηματοδοτούν το OsteoLink. Σε αυτούς τους χορηγούς συμπεριλαμβάνονται οι παγκόσμιοι και οι εθνικοί χορηγοί του OsteoLink. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΩΛΗΣΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς σκοπούς και σκοπούς αλληλογραφίας, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Η τοποθεσία μας δύναται, κατά καιρούς, να περιλαμβάνει συνδέσμους προς και από τις διαδικτυακές τοποθεσίες των συνεργαζόμενων δικτύων, διαφημιστικών και συνδεδεμένων εταιρειών.  Εάν ακολουθήσετε ένα σύνδεσμο προς οποιαδήποτε από αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες, να έχετε υπόψιν σας ότι αυτές οι διαδικτυακές τοποθεσίες διέπονται από τις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις εν λόγω πολιτικές.  Ελέγξτε τις πολιτικές αυτές προτού υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες.

Έχετε το νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που φυλάσσονται σχετικά με το άτομό σας. Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να ασκηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων μας, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και διόρθωσης οποιασδήποτε ανακρίβειας στα προσωπικά σας στοιχεία που τελούν υπό τη φύλαξη ή τον έλεγχό μας, ενώ ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις που επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Για να προσπελάσετε τα προσωπικά στοιχεία που σχετίζονται με εσάς και τα οποία έχουμε συλλέξει μέσω της διαδικτυακής μας τοποθεσίας, για να τα διαγράψετε, να τα αποκλείσετε, να τα διορθώσετε ή να τα ενημερώσετε, για να ακυρώσετε το λογαριασμό ή τη συνδρομή σας, συνδεθείτε στο προφίλ σας (εάν έχετε δημιουργήσει προφίλ στην τοποθεσία μας) ή στείλτε μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση[email protected]. Επιπλέον, θα σας παρέχουμε πάντοτε τη δυνατότητα να ενημερώνετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την ασφάλειά σας, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας προτού επιτρέψουμε την πρόσβαση.

 

 1. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στο μέλλον θα αναρτηθούν σε αυτήν τη σελίδα και, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, θα ενημερώνεστε σχετικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Επικοινωνία

Ερωτήσεις, σχόλια και αιτήματα σχετικά με αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

 

Κάνοντας κλικ στο «Αποδέχομαι» δηλώνω τη συγκατάθεσή μου ως προς τα ακόλουθα, όπως εξηγείται παραπάνω:

 

1. Το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (International Osteoporosis Foundation), 9, rue Juste-Olivier, CH-1260 Nyon

2. Τον Ελληνικό Σύλλογο Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση (ΕΣΥΑΟ),  Αθηνάς 10 Κηφισιά, Αθήνα 14561

μπορεί να επεξεργαστεί οποιαδήποτε από τα προσωπικά μου δεδομένα σχετικά με το άτομό μου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που παρέχω σχετικά με την υγεία, τη διάγνωση και/ή τη θεραπεία μου:

για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς σκοπούς,

προκειμένου να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο από αυτή την τοποθεσία παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για μένα και τον υπολογιστή μου,

προκειμένου να παρέχει σε εμένα πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που ζητώ από εσάς ή τα οποία θεωρείτε ότι ενδέχεται να με ενδιαφέρουν, στην περίπτωση που έχω δώσει τη συγκατάθεσή μου να επικοινωνείτε μαζί μου για ανάλογους σκοπούς,

προκειμένου να έχω το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδραστικές λειτουργίες της υπηρεσίας σας, όταν επιλέγω να το πράξω, και,

προκειμένου να λαμβάνω ειδοποιήσεις σχετικά με αλλαγές στην υπηρεσία σας.

 

Αυτή η συγκατάθεση αναφέρεται σε προσωπικά δεδομένα, ειδικά οποιαδήποτε δεδομένα αφορούν το όνομα, τη διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησής μου, τη φυσική μου διάπλαση, καθώς και δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της υγείας και τη συμπεριφορά μου, τα οποία παρέχονται από εμένα ή συλλέγονται κατά τις επισκέψεις μου στη διαδικτυακή τοποθεσία. 

 

Ωστόσο, έχω το δικαίωμα να ακυρώσω αυτή την εξουσιοδότηση ανά πάσα χρονική στιγμή χωρίς να παράσχω οποιαδήποτε αιτιολόγηση.  Μπορώ να προβώ στην ενέργεια αυτή ειδοποιώντας τις εταιρείες που αναγράφονται ανωτέρω ενημερώνοντάς τες σχετικά με την ακύρωση της εξουσιοδότησής μου αναφορικά με τη χρήση και την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων.  Σε περίπτωση ακύρωσης αυτής της εξουσιοδότησης, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα μου θα διαγραφούν.